امام زمــــــــــان (عج)

آوای دل عاشقان را عاشقان دانند و بس

چگونگی غیبت صغری و کبری

در اينجا به ذکر پاره اى عناوين و صفات که در ضمن زيارتهاى مختلفه و ادعيه مربوط به حضرت مهدى (عليه السلام) مورد تصريح قرار گرفته است اشاره داريم، با اين اميد که دقّت و تأمّلى در آنها، ما را با شئونات مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته و مقاماتى را که غالباً از لسان معصومين(عليهم السلام) در ضمن اين دعاها و زيارتها براى امام دوازدهم(عليه السلام)بر شمرده شده براى مان روشن تر سازد.

                قابل ذکر اينکه تمام اين عناوين و اوصاف بطور خاص در مورد حضرت مهدى(عليه السلام)وارد گرديده، اگرچه بسيارى از آنها در مورد ساير امامان بزرگوار اسلام(عليهم السلام)نيز مى تواند مصداق داشته باشد.


                ديگر اينکه، آنچه ذکر مى شود نه به ادّعاى اسم يا لقب آن حضرت، بلکه به عنوان بهرهورى از تعابير موجود در نصوص زيارت و دعاست، اعم از اينکه واژه اى مفرد يا جمله اى توصيفى باشد.


                بقيّة اللّه: باقيمانده خدا در زمين.


                خليفة اللّه: جانشين خدا در ميان خلايق.


                وجه اللّه: مظهر جمال وجلال خدا، سمت و سوى الهى که اولياى حق رو به او دارند.


                باب اللّه: دروازه همه معارف الهى، درى که خدا جويان براى ورود به ساحت قدس الهى، قصدش مى کنند.


                داعى اللّه: دعوت کننده الهى، فرا خواننده مردم به سوى خدا، منادى راستين هدايت الى اللّه.


                سبيل اللّه: راه خدا، که هرکس سلوکش را جز در راستاى آن قرار دهد سر انجامى جز هلاکت نخواهد داشت.


                ولى اللّه: سر سپرده به ولايت خدا و حامل ولايت الهى، دوست خدا.


                حجة اللّه: حجّت خدا، برهان پروردگار، آن کس که براى هدايتِ در دنيا، و حسابِ در آخرت به او احتجاج مى کنند.


                نور اللّه: نور خاموشى ناپذير خدا، ظاهر کننده همه معارف و حقايق توحيدى، مايه هدايت رهجويان.


                عين اللّه: ديده بيدار خدا در ميان خلق، ديدبان هستى، چشم خدا در مراقبت کردار بندگان.


                سلالة النّبوّة: فرزند نبوّت، باقيمانده نسل پيامبران.


                خاتم الاوصياء: پايان بخش سلسله امامت، آخرين جانشين پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم).


                علم الهدى: پرچم هدايت، رايت هميشه افراشته در راه اللّه، نشان مسير حقيقت.


                سفينة النّجاة: کشتى نجات، وسيله رهايى از غرقاب ضلالت، سفينه رستگارى.


                عين الحيوة: چشمه زندگى، منبع حيات حقيقى

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 12:44  توسط محمد  |